اجلاس چهره های ماندگار صنعت و تجارت

اطلاعات رویداد
زمان باقی مانده:
حامیان
کنگره ملی چهره های ماندگار مدیریت

به همت مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران و با همراهی انجمن مدیریت ایران مقرر گردید اجلاس چهره های ماندگار صنعت و تجارت در سال 96 پس از ارزیابی شاخص های 7 گانه مدیریت در روز بیست و نهمشهریور ماه سال 1396 در مرکز بین المللی همایشهای صدا و سیما با حضور اصحاب رسانه و مسئولین کشوری و لشگری و نیز منتخبین برنامه برگزار گردد. در این کنگره ملی به مدیران برگزیده کشور از طرف مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران گواهینامه رسمی "چهره های ماندگار مدیریت" اعطاء خواهد شد.